Eforturile noastre

Codul nostru de Conduită în Afaceri este eficient doar dacă este respectat. Vrem sa ne asiguram că valorile noastre, principiile Codului și regulile din el sunt înțelese de toți angajații.

Iată câteva exemple ale eforturilor noastre în acest sens:

• Codul de Conduită în Afaceri și politicile care stau la baza sa sunt disponibile tuturor angajaților în propria limbă.

• Un curs electronic interactiv le este accesibil tuturor angajaților, pentru a-i implica în exerciții practice de conduită in afaceri.

• De asemenea, împărtășim în interiorul companiei cele mai bune practici de comunicare și instruire de la echipele noastre.

• Monitorizăm în permanență eficiența eforturilor noastre.

 

Codul HEINEKEN de conduită în afaceri

Comportamentul corect și integritatea sunt la fel de importante ca valorile noastre de lungă durată – bucuria, respectul și pasiunea.

Codul Global de Conduită în Afaceri

Prin Codul Global de Conduită în Afaceri, disponibil în peste 30 de limbi, ne asigurăm că toți colegii noștri înțeleg ce așteptări avem de la ei, atunci când acționează în numele companiei.

Integritate personală
Tot ceea ce facem la nivelul companiei și al fiecărui angajat reflectă cine suntem, ce valori reprezentăm și ce aspirații avem. Cu toții trebuie să dăm dovadă de integritate, pentru a ne conserva reputația, capacitatea de a funcționa și încrederea tuturor grupurilor cointeresate.

Integritate comercială
Respectăm societatea și oamenii, oriunde ne desfășurăm activitatea. Fiind o companie axată pe performanță, ne dorim să ne dezvoltăm afacerea și să construim relații comerciale păstrându-ne o reputație excelentă. Acest lucru implică respectarea legilor și a normelor, precum și a acestui Cod și a politicilor sale, în litera și spiritul lor.

Integritatea companiei
Resursele companiei (inclusiv cele informaționale) ne sunt încredințate, oriunde lucrăm și oricare este rolul nostru. Avem datoria de a le conserva și de a le utiliza cu profesionalism, cu bună credință și în acord cu valoarea și scopul lor.