Proiect decizie de încadrare

HEINEKEN ROMÂNIA SA, titular al proiectului “CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ P CU DESTINAȚIA  DEPOZITARE AMBALAJE” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul “CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ P CU DESTINAȚIA  DEPOZITARE AMBALAJE”, propus a fi amplasat în jud. Dolj, str. Calea Severinului, nr. 50.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.00 și vineri, între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 12.11.2018.

 

 Data: 07.11.2018