Angajații și Drepturile Omului

Politica noastră globală privind angajații și drepturile omului (EHRP) a venit în sprijinul Codului de Conduită pentru Afaceri din 2013. Aceasta promovează principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului și ale Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM), stabilind 11 standarde referitoare la drepturile angajaților și drepturile omului. Între acestea sunt incluse subiecte ca nediscriminarea, munca forțată, hărțuirea și procedurile de soluționare a plângerilor. Politica este aplicabilă tuturor companiilor de operare și filialelor în care HEINEKEN deține o participație majoritară sau are control în cadrul managementului.


Codul Furnizorului HEINEKEN este garanția că furnizorii noștri își respectă angajații și drepturile omului în activitatea lor. Acest subiect face, de asemenea, parte din procedura de guvernanță a achizițiilor.


Dacă oricare dintre angajații noștri sau părțile interesate externe văd o potențială nerespectare a EHRP, pot să o raporteze prin intermediul politicii Speak Up.